หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบในวันที่ 6 มี.ค.64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบในวันที่ 6 มี.ค.64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-05 15:18:03

ประกาศผลการสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2564

--------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ห้องสอบ 5628.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ห้องสอบ 5629.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ห้องสอบ 5635.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ ห้องสอบ 5637.pdf

--------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสอบ 5628.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสอบ 5629.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสอบ 5635.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสอบ 5637.pdf

-----------------------บัญชีรายชื่อผู้สมัครวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุบัญชีรายชื่อสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ