หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มี.ค.64 สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มี.ค.64 สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-01 10:49:31

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มี.ค.64 สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf

-------------------------------------