หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. - 3 ก.พ. 64 สังกัดกองนโยบายและแผน
ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. - 3 ก.พ. 64 สังกัดกองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-06 14:07:52