หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-15 10:27:40

Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

----------------------------------------