หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ๑ อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ๑ อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-07 14:01:19

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ๑ อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf

---------------------------------------