หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน
ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-08 09:30:45

Downlaod ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน.pdf