หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ก.พ.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ก.พ.61

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-20 09:46:46


Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdf


------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

หมายเลข 1.pdfหมายเลข 2.pdfหมายเลข 3.pdfหมายเลข 4.pdf

รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป


หมายเลข 1.pdfหมายเลข 2.pdfหมายเลข 3.pdfหมายเลข 4.pdf
หมายเลข 5.pdfรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการกรมการประเภทผู้แทนข้าราชการ พนักงานประเภทสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการประเภทสนับสนุนวิชาการ


หมายเลข 1.pdf หมายเลข 2.pdfหมายเลข 3.pdfหมายเลข4.pdf
หมายเลข 5.pdfหมายเลข 6.pdfหมายเลข 7.pdfหมายเลข 8.pdf
หมายเลข 9.pdf