หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์รวม ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์รวม ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-10 14:00:40

Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์รวม  ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

Download เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf

-------------------------------------------------