หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 5 พ.ค. 64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 13:57:00

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 5 พ.ค. 64 .pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf

---------------------------------