หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 64 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 64 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-18 12:41:56

ประกาศรับสมัคร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 64 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตนครปฐม.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ.pdf

---------------------------------------------