หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศขยายเวลารับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิ..ย. - 18 ส.ค. 64 สังกัดวิทยาเขตนครปฐม
ประกาศขยายเวลารับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิ..ย. - 18 ส.ค. 64 สังกัดวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-21 15:30:45

ประกาศขยายเวลารับสมัครเป็น 27 ก.ค. - 18 ส.ค. 64.pdf

ประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิ..ย. - 18 ส.ค. 64 สังกัดวิทยาเขตนครปฐม.pdf

--------------------------