หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ค.64 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ค.64 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-21 12:34:10

ประกาศรับสมัคร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ค.64  สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์.pdf

-----------------------------------