หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-31 16:14:05

Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่.pdf

-----------------------------

ในภาพอาจจะมี ข้อความ