Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๑ อัตรา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ ก.ค.๖๓ สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๑ อัตรา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ ก.ค.๖๓ สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-01 14:54:02

Download ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๑ อัตรา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ ก.ค.๖๓ สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน.pdf

------------------------------------------