หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครพนักงานมหวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๓ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๓ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
13 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63