หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์รวม ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์รวม ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63