หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๓ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63