หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ประจำแขนงวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค. - ๑๒ ก.พ.๖๓ สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ประจำแขนงวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค. - ๑๒ ก.พ.๖๓ สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ admin
15 ม.ค. 63 - 12 ก.พ. 63