หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๒ อัตรา ต้้งแต่วันที่ ๑ - ๒๑ พ.ย. ๖๒ สังกัดกองบริหารงานบุคคล /สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๒ อัตรา ต้้งแต่วันที่ ๑ - ๒๑ พ.ย. ๖๒ สังกัดกองบริหารงานบุคคล /สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้

ผู้ดูแลเว็บ admin
1 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62