หน้าหลัก > กิจกรรม > งาน > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ สังกัดวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ สังกัดวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
6 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63