หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
Download ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สังกัดคณ ...
2018-04-02 14:24:55
ประกาศผลการสอบแข่งขัน บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Download ประกาศผลการสอบแข่งขัน บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์สาขาวิชารัฐประศา ...
2018-03-23 15:26:55
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน "สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
Download ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน "สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ...
2018-03-23 15:17:11
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา
Download ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อ ...
2018-03-23 10:23:17
ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 10 เม.ย.61 สังกัดคณะครุศาสตร์
Download ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 10 เม.ย.61 สังกัดคณะครุศาสตร ...
2018-03-20 14:12:14
แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
Download แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน.pdf----------------- ...
2018-03-20 10:31:55
ประกาศปัจจุบัน