หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อบรมในวันที่ 26 - 27 เม.ย.61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อบรมในวันที่ 26 - 27 เม.ย.61 .pdf ...
2018-04-03 15:40:36
แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
Download แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน.pdf----------------- ...
2018-03-20 10:31:55
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 61
Download ประกาศขยายระยะเวลา.pdfDownload ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ...
2018-03-22 14:35:29
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผน ...
2018-01-10 16:07:24
รับสมัครผู้แทนคณาจารย์เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รายชื่อผู้ลงสมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำหมายเลข-1.pdfหมายเลข-2.pdfหมายเลข-3.p ...
2017-10-10 09:42:11
รับสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป 20 - 29 ก.ย.60
Download รับสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป 20 - 29 ก.ย.60.pdf ...
2017-09-27 11:23:22
ประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
เอกสารประกอบการประชุมแม่แบบที่ดีของการบริการ โดย รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (PDF ...
2017-08-09 15:50:26
ประกาศปัจจุบัน