หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของวิทยาเขตนครปฐม เป็นการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของวิทยาเขตนครปฐม เป็นการชั่วคราว.pdf ...
2020-12-23 09:29:50
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการ ...
2020-12-21 09:32:46
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกา ...
2020-12-21 09:31:05
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารและการพัฒนาบัณฑิตวิยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารและการพัฒนาบัณฑิตวิยาลัย.pdf--- ...
2020-12-17 16:50:26
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรที่มิใช่ข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคล ...
2020-12-21 12:05:32
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf-------------- ...
2020-12-15 15:13:35
ประกาศย้อนหลัง