หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > รายละเอียดการตรวจสุขภาพ (สิทธิ์ประกันสังคม) ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียดการตรวจสุขภาพ (สิทธิ์ประกันสังคม) ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-13 14:08:25

ขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจ.JPG

ขั้นตอนในการบริการตรวจภายใน.docx

รายชื่อผู้ตรวจสุขภาพสวนสุนันทา 15 - 16 พฤษภาคม 2562 (1).xlsx

รายการตรวจเพิ่มพิเศษ.pdf

Pamphlet Mevac (with endorsement).pdf

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ.xlsx

------------------------------------------------