หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำปีงบ 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค.62 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำปีงบ 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค.62 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-08 10:45:56

Download กำหนดการ.pdf

--------------------------------------------

Download อธิการบดีพบประชาคม.pdf

--------------------------------------------

Download นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ปี 2562 โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.pdf

--------------------------------------------

Download แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.pdf

----------------------------

Download แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร สายวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.pdf