หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > รายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 07.30 - 12.00 น.
รายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 07.30 - 12.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-06 15:19:29

สรุปรายชื่อตรวจสุขภาพ.pdf

เอกสารประชาสัมพันธ์.pdf

ข้อแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี.pdf

รายการตรวจสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำอายุน้อยกว่า 35 ปี.pdf

รายการตรวจสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำอายุมากกว่า 35 ปี.pdf

รายการตรวจสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท เบิกไม่ได้.pdf

รายการตรวจสำหรับรายการที่ไม่สามารถเบิกได้.pdf

-------------------------------------------------