หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ขอเรียนเชิญใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ขอเรียนเชิญใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-17 18:34:26


ข้อแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี.pdf

รายการตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุน้อยกว่า35ปี.pdf

รายการตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุมากกว่า35ปี.pdf

รายงานตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(เบิกไม่ได้) ในราคา 450 บาท/คน.pdf

รายงานตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(เบิกไม่ได้) ในราคา 1050 บาท/คน.pdf.pdf

แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจ.xlsx

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ.pdf

--------------------------------------------------------