หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประกาศรับสมัครตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ (ตัวแทนละ 1 คน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธ.ค.63
ประกาศรับสมัครตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ (ตัวแทนละ 1 คน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธ.ค.63

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-30 17:37:08

ประกาศรับสมัครตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ (ตัวแทนละ 1 คน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธ.ค.63.pdf

ใบสมัคร

ใบสมัครเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตัวแทนจากข้าราชการ.doc

ใบสมัครเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ.doc

-----------------------------------------------