หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-26 09:20:51

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ .pdf

Download บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ.pdf

Download บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

-------------------------


ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ วันที่ 7 มีนาคม 2563 สอบห้อง 3546 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มีนาคม 2563 สอบห้อง 3546 เวลา 09.30 - 12.00 น.


หากมีรายชื่อตกหล่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 160 1136