หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวน พนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นแบบประเมินค่างาน เพื่อประเมินขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวน พนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นแบบประเมินค่างาน เพื่อประเมินขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-25 09:52:59

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวน พนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นแบบประเมินค่างาน เพื่อประเมินขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน / ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://www.personnel.ssru.ac.th/news/view/higherposition