หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-28 14:21:02

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ.pdf

-----------------------------------------------