หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย  1  อัตรา สังกัดคณะคร ...
2021-04-07 12:46:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี.pdf------ ...
2021-03-30 11:17:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ...
2021-03-18 14:20:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์.pdf ...
2021-03-12 15:00:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบในวันที่ 6 มี.ค.64
ประกาศผลการสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2564--------------------------------------ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส ...
2021-03-05 15:18:03
ประกาศย้อนหลัง