หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวม 9 อัตรา
ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ   ...
2021-07-13 08:54:21
ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศผลการรับสมัคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ.pdf ...
2021-07-13 08:52:12
ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศผลการรับสมัคร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์.pdf------ ...
2021-07-13 08:46:58
ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา.pdf--------------------------- ...
2021-06-11 16:31:25
ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศผลการรับสมัคร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์.pdf---------------- ...
2021-06-02 10:11:44
ประกาศย้อนหลัง