หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร

ประกาศ เลื่อการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download ประกาศ เลื่อการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณรายได้) สายสนับสนุนวิชากา ...
2019-01-15 15:58:27
ประกาศสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ม.ค.62
Download ประกาศสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ม.ค.62 .pdfDownload ใบสม ...
2019-01-09 16:21:31
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ม.ค.62 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (เงินเดือน 20,000)
Download ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ม.ค.62 สังกัดวิทยาลั ...
2019-01-15 10:33:14
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. - 7 ม.ค.62 สังกัดคณะครุศาสตร์
Download ประกาศรับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. - 7 ม.ค.62 สังกัดคณะครุศาสตร์. ...
2018-12-14 13:43:40
ประกาศย้อนหลัง